Author Website

  topic, stories, events

   Information Webpage

   topic, stories, events, facts

    Information Website

    topic, stories, events

     Informational Webpage

     general services, factsheet

     เว็บไซต์ช่วยแนะนำสินค้าพร้อมให้รายละเอียด เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจ แม้ในขณะที่ออฟฟิศปิดทำการ


     ดูตัวอย่างที่ใช้ต้นแบบนี้

     http://sample.starttosite.com/pages/business-mock-up-3